Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w sklepie MyKitchen.pl są objęte gwarancją na terenie Polski, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach MyKitchen.pl. Wybrane produkty posiadają rozszerzoną gwarancję przekraczającą 2 lata a informacja o niej zawarta jest w karcie danego produktu na stronach MyKitchen.pl w miejscu „Gwarancja” i różni w zależności od produktu lub producenta.

Uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady:
- zwrot zapłaconej ceny,
- wymiana,
- naprawa.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji: 

Adres gwaranta: .......................
ul. Słoneczna 18, 84-200 Gowino

Witaj w MyKitchen.pl

Płatności

Płatności elektroniczne (kartą kredytową oraz płatniczą, przelewem tradycyjnym, przy odbiorze. Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl